Pilot: Ruimte voor sociale impact

1 juli 2023 t/m 25 januari 2024

In juni 2023 hebben de gemeente Amsterdam en Usespace gezamenlijk de pilot ‘Gebruik je ruimte voor sociale impact’ uitgevoerd. De pilot concentreert zich op het benutten van ongebruikte kantoorruimte – het liefst buiten werktijden – gezien de stad te maken heeft met aanzienlijke ruimteschaarste. Veertien Amsterdamse kantoren hebben hun ruimte beschikbaar gesteld voor 28 maatschappelijke investeringen, die samen een sociale impactwaarde hebben van meer dan €36 miljoen. Voor de afronding van de pilot hebben we een verslag gepubliceerd dat inzicht biedt in de soorten matches, de opgedane kennis, persoonlijke ervaringen en vervolgstappen. 

2.842

Gebruiksuren (= 118 dagen)

423

Gebruiksmomenten

1.227

Mensen aan ruimte geholpen

11.500 m²

Dubbel gebruik (= 11x de Paradiso gevuld met maatschappelijke activiteiten)

What is next?

Een platform als fundament

Uit de succesvolle afloop van de pilot blijkt de enorme potentie van het delen van ruimte, met een overweldigende vraag die onze capaciteit overstijgt. Daarom lanceren we een nieuwe pilot waarin we gezamenlijk verkennen hoe we met behulp van een platform een deel van het matching proces kunnen automatiseren, waardoor we meer partijen effectief bij elkaar kunnen brengem.

Pilot wrap-up event

Op 25 januari 2024 organiseerden we het wrap-up event, waarbij de gemeente, vastgoedpartijen, belangen organisaties en maatschappelijke organisaties die hebben deelgenomen aan de pilot werden uitgenodigd. Het was een inspirerende en diverse sessie. Naast alle getallen werden er persoonlijke verhalen gedeeld bij het panelgesprek, waar de kracht van 1+1=3 zichtbaarder werd dan ooit.

“Impact maken door ruimte te creëren voor anderen is een essentieel onderdeel van onze ESG-strategie en maat
schappelijke taak voor onze gemeenschappen. En weet wel, het is ook nog eens hartstikke leuk!”

Cees van der Spek, Global Corporate Relations & Marketing Director at EDGE Technologies

“Onder de indruk van hoeveel betekenisvolle matches er in een half jaar tijd gemaakt zijn tussen maatschappelijke initiatieven en vastgoedpartijen via Usespace.”

Lotte Terwel, Stadsdeelbestuurder Amsterdam Centrum

Samenwerkingspartners van de pilot

Scroll naar boven